کیان کیائی

Entrepreneur

Business Strategist

Business Developer

Product Manager

کیان کیائی

Entrepreneur

Business Strategist

Business Developer

Product Manager

علایق

موضوعات مورد علاقه

Previous
Next

پاد کست ها

Previous
Next

ورزش ها

Running Exercise
Previous
Next

تفریحات

Previous
Next

کتاب ها

Previous
Next

فیلم های سینمایی

Previous
Next

سریال ها

Previous
Next

عکاسی

Previous
Next

جملاتی از بزرگان

به دریا در منافع بی شمار است
و گر خواهی سلامت، بر کنار است
Saadi Shirazi
حضرت سعدی شیرازی
شاعر و نثر نویس بزرگ پارسی
fa_IRPersian